Odpady – nowelizowana ustawa

2019 – rok przejściowy

Końcówka 2018 i rok bieżący to czas wejścia w życie wielu nowelizacji z Ustawy o gospodarowaniu odpadami. Niektóre zmiany zauważalne są już „gołym okiem”, jak ta dotycząca odpowiedniego oznakowania pojazdów transportujących odpady. To biała tabliczka z czarnym napisem ODPADY np. na śmieciarkach. Inne przysparzają pracy nad dokumentacją, wymagają ustanowienia doradcy ds. bezpieczeństwa czy mają ściśle wpływ na finanse firmy (zabezpieczenia finansowe dla gospodarujących odpadami).

Odpowiedzialność

Zostaje rozszerzona odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Odpowiedzialność wytwórcy takich odpadów trwa aż do momentu ich odzysku, a nie tylko do czasu przekazania firmom wyspecjalizowanym. Z założenia wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wytwarzającym odpady niebezpieczne a firmą je odbierającą.

Ewidencja

W związku z wdrożeniem BDO (baza danych o odpadach) wszystkie firmy biorące udział w systemie gospodarowania odpadami muszą być przygotowane do prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru i sprawozdawczości wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Kontrola

BDO ma ułatwić sprawowanie kontroli nad postępowaniem z odpadami. Do jej danych (ok. 14 tys. podmiotów w rejestrze), oprócz Ministerstwa Środowiska będą miały dostęp takie służby, jak Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego. Kontrolerzy mogą ejść na teren obiektu przez całą dob ę, maja wgląd do wszelkich dokumentów, a nawet wstrzymania pracy zakładu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, by zmniejszyć zagrożenie dla środowiska.

Terminy 2019

Do 5 marca – wdrożenie nowych przepisów dotyczących wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.
Do 22 sierpnia – wdrożenie nowych przepisów dotyczących wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów.
Do 5 września – wdrożenie obowiązku złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.

Prowadząc działalność gospodarczą warto zapoznać się szczegółowo z nowymi przepisami i sprawdzić, czy aby nas nie dotyczą.

 

 

Źródło: Niebezpieczna logistyka, Portal Komunalny

Podobny wpis: Gospodarowanie odpadami wg EU

2019-01-31T09:00:34+00:00 Styczeń 30th, 2019|gospodarka odpadami|0 Comments

Dodaj komentarz